REKLAMACE

Stalo se něco s produktem? Potřebujete jej k nám zaslat na reklamaci? Přečtěte si, jak na to.

Postup reklamace

1. Vyplňte a vytiskněte veškeré informace o reklamaci, hlavně popis závady, adresu a způsob, jakým budete chtít reklamaci vyřídit.

2. Přiložte kopii dokladu o koupi (účtenku).

3. Zboží důkladně zabalte proti poškození a zašlete na naši adresu:

Michal Mikolow

Zábřežská 1492/23

787 01 Šumperk

 

Jakmile nám reklamace přijde, tak budete o jejím přijetí informováni emailem.

Potřebujete se na něco zeptat?

Zde je na nás email: info@esocks.eu

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady esocks.eu.

Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

 

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. U zakoupeného zboží slouží daňový doklad (účtenka) zároveň jako záruční list.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Také není uznána závada způsobena neodborným zásahem a to zejména neodbornou opravou. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s popisem závady. Mělo by mít uvedenou i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

  

Fakturační údaje

Michal Mikolow

Zábřežská 1492/23

787 01 Šumperk

 

IČO : 47856017

DIČ : CZ7203125820

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.esocks.eu